Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из OPH 09310000-електрична енергија)


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Јавна набавка мале вредности бр.8/2016 – набавка електричне енергије за 2016.годину
29. јануар 2015.
Извештај о посети Међународном сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду
27. фебруар 2015.
RSS
Instagram