Извештај о посети Међународном сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из OPH 09310000-електрична енергија)
6. фебруар 2015.
У посети Швајцарској
6. март 2015.
RSS
Instagram