Набавка радова – Завршетак радова на новом крилу школске зграде (ознака из ОПН: 45000000 – грађевински радови: 45231300 – радови на изгради цевовода за воду и канализацију; 45350000 – машинске инсталације; 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације)


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Наставак започете градње новог крила школске зграде
15. децембар 2016.
Семинар „Комуникација и спорт у превенцији насилничког понашања деце и младих“
18. децембар 2016.
RSS
Instagram