Извештај са националне годишње Конференције о каријерном вођењу и саветовању

Извештај о стању безбедности у школи за први квартал школске 2017/2018. године
11. decembra 2017.
О Холокаусту кроз поезију, прозу и радионице
14. decembra 2017.

24.11.2017.године у Београду у организацији БОШ-а организована је  КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КАРИЈЕРНОМ ВОЂЕЊУ И САВЕТОВАЊУ, којој су присуствовале Јасмина Ђурковић и Роса Савић чланови Тима за каријерно вођење и саветовање .

Циљ Националне годишње конференције, , је да укаже на потенцијал каријерног вођења за превенцију осипања ученика, као и који су то најбољи механизми за подршку каријерном развоју ученика у програмима учења кроз рад. На овај начин се жели да да подстицај унапређењу квалитета услуга за каријерно вођење и саветовање у средњим школама.

Током конференције имали смо прилику да чујемо примере добре праксе из средњих школа широм Србије, великог броја експерата и представника релевантних институција. Конференцију су подржали Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за образовне политике, Еурогајденс центар, Привредна комора Србије и Институт за психологију Филозофског факултета у Београду. 

Након уводних речи:

  – Весне Ђукић, Београдска отворена школа ,

–  др Габријела Грујић, помоћника министра- Министарства просвете, науке и технолошког развоја  и

–  Николе Микашиновић, Фондација Солидар Суис, Конференција је почела са радом по  сесијама :

 • Пленарна сесија 1 – Примери добре праксе каријерног вођења и саветовања у средњим школама, прва три места школских Тимова са Сајма каријерног вођења и саветовања:
 • Представница, Политехничка школа Крагујевац,
 • Представница, Гимназија „Бранко Радичевић“ Стара Пазов,
 • Представница, Хемијско-технолошка школа Суботица.
 • Пленарна сесија 2 – Каријерно вођење и саветовање као механизам за превенцију осипања:
 • Оља Јовановић, Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду
 • Витомир Јовановић, Центар за образовне политике
 • Марко Банковић, Еурогајденс центар, Фондација Темпус – Еразмус +
 • Панел сесија 3–Подршка каријерном развоју ученика у програмима учења кроз рад са посебним освртом на дуално образовање :
 • Татијана Глишић Милутиновић, Завод за унапређивање образовања и васпитања
 • Мр Мирјана Ковачевић , представница, Привредне коморе Србије.

Подносиоци извештаја:
Јасмина Ђурковић             
Роса Савић

 

ИЗВЕШТАЈ СА II КОНФЕРЕНЦИЈЕ

за наставнике средњих стручних школа – економске групе предмета 
„Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Друга Конференција  за наставнике средњих стручних школа – економске групе предмета одржана је 25.11.2017.године  у Београду на Економском Факултету.

Конференцији су присуствовале Јасмиона Ђурковић И Роса Савић.

Након поздравне речи декана ЕФ проф.др. Бранислава Боричића. Председника Заједнице економских школа Србије  Милета Саковића, конференција је почела са радом.

Рад Конференције био је организован кроз пленарна излагања и рад по секцијама .

Пленарна предавања су била посвећена :

 1. Могућности увођења циркуларне економије у наставне програме за средње школе – Др Ђорђе Митровћ, предавач, професор ЕФ Београд.
 2. Иновације у наставним плановима и програмима са освртом на матурске испите у стручним школама из области економије – Радиша Микарић, предавач –Завод за унапрећење образовања и васпитања, (значајно за нашу школу: у току је припрема Приручника за полагање завршног испита за образовни профил Трговац; Концепт полагања матурског испита за образовни профил Комерцијалиста остаје исти, ради се на ревидирању задатака у Приручнику).

Рад по секцијама – симултано се одвијао у  4 секције :

 1. Информатика у образовању економиста
 2. Формулисање и имплементација стратегија – иновативни садржаји у предметима пословне економије
 3. Рачуноводство као средство пословног разумевања и споразумевања
 4. Педагошко-методички аспекти наставе стручних предмета. За коју смо се ми определиле, реализована је кроз два предавања, предавачи су са Института за педагошка истраживања из Београда :
 • Примене различитих метода и облика рада у настави економске групе предмета – Др Душица Малинић, предавач;
 • Методе сарадничког учења у настави – др Миља Вујачић, предавач.

Подносиоци извештаја:
Јасмина Ђурковић                                
Роса Савић

ИЗВЕШТАЈ О НАСИЛНИМ СИТУАЦИЈАМА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Ø  На основу документације Тима за заштиту ученика од насиља и документације коју су ОС доставиле  координатору Тима констатује се да је у току  првог квартала школске 2017/2018. године укупно  било  2  случаја насиља и један случај теже повреде обавезе ученика.

1.Учесници насилних ситуација:

-насиље врше ученици (вршњачко насиље) -100%
-насиље врше одрасле особе   – /                
-насиље врше дечаци – 2 случаја  (у једном случају ученик друге школе)
-насиље врше девојчице – /

 2.Врста насилних ситуација:

-физичко – 2 случаја
-психичко
-социјано
-сексуално насиље и злоупотреба
-насиље употребом информационих технологија

3.Ниво насиља :

-Први ниво насиља  – 1 случај (одељење III-5)
-Други ниво насиља
-Трећи ниво насиља – 1 случај (Немања Томић III-5 – жртва насиља)

Од  укупно 20 одељења насиље је присутно у  1 одељењу

 (одељење  III– 5)

 4.Према месту где се дешавају насилне ситуације:

-Учионица:   
-Ходник:       
-Ђачка радионица: 1 случај
-Двориште:   
-Друго место: улица – 1 случај  (напад на ученика Н.Томића)                      

5.Време када се насилне ситуације дешавају:

-За време часа – активности: 1 случај  
-На одмору: 1 случај
-Пре или после школе:

6.У насилним ситуацијама је учествовало   3 ученика или од укупног броја ученика   0.6%
 – од тога   1  ученик  је вршио насиље, а   2  ученика  је трпело насиље.

7.Број ситуација насиља на првом нивоу који су  успешно
решени:    1 случај  или   100 %

8.Број ученика који су више пута били иницијатори насилних
ситуација: – нема

9.Изречене васпитно дисциплинске мере:  

Координатор тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

(Александар Шуша)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *