Edukativni čas “Prepoznavanje nasilja u porodici” održan u Ekonomskoj školi u Kuli

Izložba Pisma Hilde Dajč, Aleksandra Zografa  u našoj školi
5. novembra 2018.
Radionica na temu ”Trgovina ljudima”
9. novembra 2018.

Kao što je i najavljeno u prethodnom periodu, u organizaciji Centra za socijalni rad Kula i Policijske stanice održan je čas u drugom razredu Ekonomske škole pod nazivom “Prepoznavanje nasilja u porodici”. Naglasak je bio na prepoznavanju, kako vršnjačkog, tako i porodičnog nasilja, ali i utisak i saznanja samih učenika o tome šta je nasilje i kako ga prepoznati.

Tokom razgovora sa učenicima, direktorka Centra za socijalni rad, Gordana Vakula i Dragan Kežić, policijski službenik obučen za rad u porodičnom i vršnjačkom nasilju, pratili su dinamiku časa, interesovanje i informisanost učenika, tako da čas nije bio u duhu tradicionalne nastave, već interaktivne. Učenici su lepo sarađivali i aktivno učestvovali u času.

Smatramo da je izuzetno važno na ovom uzrastu pružiti osnovne informacije učenicima, kao i upoznati ih sa društveno neprihvatljivim oblicima ponašanja i nultoj toleranciji na bilo koji oblik nasilja. Trudimo se da budemo prisutni na terenu svakodnevno i u službi naših korisnika, jer je naša misija da budemo humani, pomažemo jedni drugima i širimo empatiju među ljudima, izjavila je Vakula.