Izveštaj  „Obuka za implementaciju maturskog ispita po novom konceptu“

Kviz „Koliko se poznajemo“
18. maja 2019.
Izveštaj o poseti Doma za stara lica i penzionere u Kuli
28. maja 2019.

Beograd, 21.05.2019. godine

Prva generacija učenika obrazovnog profila komercijalista završava svoje školovanje polaganjem maturskog ispita školske 2018/19. godine.

Program maturskog ispita pripremljen je uz konsultacije i prema zahtevima socijalnih partnera – UP, PK Srbije, odgovarajućih poslovnih udruženja i uz aktivno učešće nastavnika srednjih stručnih škola u kojima se obrazovni program sprovodi.

Nakon prevođenja obraztovnog profila Komercijalista  iz ogleda u redovan sistem, ove godine se po prvi put realizuje  MI po novom konceptu.

Program MI je razvijen u saradnji sa Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, tima nastavnika iz škola u kojima se realizuje nastava za ovaj obrazovni profil.

U cilju upoznavanja škola, nastavnika i socijalnih partnera sa novim konceptom realizacije MI i osposobljavanja ocenjivača za primenu metodologije ocenjivanja zasnovanog na kompetencijama organizovana je :

„Obuka za implementaciju maturskog ispita po novom konceptu“.

Prvi deo : Obuka za implementaciju novog koncepta maturskog  ispita –uvodna prezentacija:

  • Svrha, ciljevi i dinamika obuke :

– informisanje o konceptu ispita, metodologiji i kriterijumima ocenjivanja

– osposobljavanje za ocenjivanje maturskog praktičnog rada

  • Uloga učesnika

– ocenjivači : nastavnici i socijalni partneri

– podrška : savetnici ZUOV-a i koordinatori – stručna podrška

– prosvetni savetnici ŠU – praćenje

  • Novi koncept maturskog ispita

– Provera da li je učenik stekao standardom kvalifikacija propisane stručne kompetencije za zanimanje za koje se školovao u okviru obrazovnog profila komercijalista.

– Ispit se realizuje na bazi Pravilnika o dopuni pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija. Sl.glasnik br.4, od 18.04.2019. i Priručnika o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu Komercijalista.

  • Metodologija ocenjivanja, instrumenti za ocenjivanje, njihov značaj i instrukcije ocenjivačima za primenu:

– metodologija ocenjivanja zasnovana na kompetencijama

– dva kompleksna radna zadatka – 100 bodova za zadatak ukupno 200 bodova, vrednuje se svaki indikator

– prag prolaznosti 100 bodova (50 po zadatku)

  Drugi deo : Realizacija radnog zadatka sa ocenjivanjem –praktičan primer.

Maturski praktičan rad  – provera osposobljenosti učenika za primenu stečenih znanja, veština i profesionalnih stavova u radnom kontekstu, kroz izvođenje radnih zadataka.

Učenik izrađuje dva kompleksna zadatka koji odgovaraju objedinjenim stručnim kompetencijama iz standarda kvalifikacija.

Obrazac za ocenjivanje sadrži aspekte – ključne oblasti ocenjivanja i indikatore – merljive pokazatelje kvaliteta izvršenog radnog procesa.

Pored opisa svakog indikatora ponuđena je dvostepena skala, odnosno ocena «pravilno» i «nepravilno».

Podnosilac izveštaja : Rosa Savić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *