Pripremna nastava za učenike završnih razreda koji polažu popravni ispit u junskom ispitnom roku

Izveštaj o poseti Doma za stara lica i penzionere u Kuli
28. maja 2019.
Projekat „Dobrotu učiniti važnom“
11. juna 2019.
R.brojPredmetOdeljenjeNastavnikIme i prezime učenikaTermin pripreme nastaveUčionica
 

1.

 

Statistika

 

IV4

 

Jasmina Đurković

 

Šćepanović LazarUtorak     (11. jun) 4.5.6.7. čas

Četvrtak (12. jun) 3.6.7. čas

 

Br.17

Đaković Danilo
Dmitrić Nemanja
 

2.

 

Matematika

 

IV4

 

Milika Adžić

 

Šćepanović LazarUtorak (11.jun) 1.2.3. čas

Sreda   (12.jun)  4.5.6.7.8. čas

Četvrtak (13.jun)  4.5. čas

 

Br. 10

Vojinović Jovana
Dmitrić Nemanja
 

3.

 

Matematika

 

III6

 

Bogdan Bekčić

 

Marija Varga 

Ponedeljak (10.jun) 8:00 do 10:25

 

Br. 5

Vukašinović Milan
Ristić Vajs Nebojša
4. 

Istorija

 

III6

Zoran Janković 

Marija Varga

Ponedeljak (10.jun) 12:00 do 13:30

Utorak (11.jun)          10:00 do 12:00

Sreda (12.jun)           12:00 do 13:30

 

Br. 4

5. 

Matematika

 

III5

 

Aleksandra

Dejanović

 

Jašević Aleksandra 

Sreda (12.jun)           09:05 do 11:30

 

Br. 13

Jurijević Milana
Takač Adrijana

 

Direktor škole
Marina Džakula, dipl.ecc