Javne nabavke

9. maja 2020.

Odluka o izmeni ugovora – interaktivna tabla sa projektorom

Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci dobara – interaktivna tabla sa projektorom možete preuzeti …OVDE.
27. januara 2020.

Izmena br. 1 Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Izmenu br. 1 Plana javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti …OVDE.
14. januara 2020.

Plan javnih nabavki za 2020. god.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete preuzeti …OVDE.
28. januara 2019.

Javna nabavka dobara – električne energije za potpuno snabdevanje (OPN: 09310000)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaTabelarni pregled potrošnje električne energije
15. januara 2019.

Finansijski plan i plan javnih nabavki za 2019. god.

Dokumenta javnih nabavki možete preuzeti na linkovima:Finansijski plan javnih nabavki za 2019. god.Plan javnih nabavki za 2019. god.
18. aprila 2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Fizičko-tehničko obezbeđenje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga – fizičko-tehničko obezbeđenje možete preuztei …OVDE.