31. јула 2017.

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину  01.09.2017. год. План јавних набавки за 2017. годину 
31. јула 2017.

Јавна набавка школског намештаја (ознака из ОРН: 39100000 школски намештај)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 07.08.2017. год. Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 14.08.2017. год. Одлука о додели уговора
31. јула 2017.

Јавна набавка рачунарске опреме (ознака из ОРН: 30230000 рачунарска опрема)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 04.08.2017. год. Измена конкурсне документације Друга измена конкурсне документације 15.08.2017. год. Одлука о додели уговора 18.08.2017. год. Обавештење о закљученом […]
9. јануара 2017.

Предмет јавне набавке: Завршетак радова на новом крилу школске зграде (ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови; 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију; 45350000 – машинске инсталације; 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена Конкурсне документације Одговор на Захтеве за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016 11.01.2017. год. Одговор на […]
5. јануара 2017.

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину можете преузети …овде.
16. децембра 2016.

Набавка радова – Завршетак радова на новом крилу школске зграде (ознака из ОПН: 45000000 – грађевински радови: 45231300 – радови на изгради цевовода за воду и канализацију; 45350000 – машинске инсталације; 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација