4. августа 2017.

Јавна набавка – Адаптација канецеларија и израда фасаде новог крила школске зграде (ознака из ОРН: 45262700 – адаптација зграда)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 15.08.2017. год. Одлука о додели уговора 18.08.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
31. јула 2017.

Јавна набавка школског намештаја (ознака из ОРН: 39100000 школски намештај)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 07.08.2017. год. Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације 14.08.2017. год. Одлука о додели уговора
31. јула 2017.

Јавна набавка рачунарске опреме (ознака из ОРН: 30230000 рачунарска опрема)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 04.08.2017. год. Измена конкурсне документације Друга измена конкурсне документације 15.08.2017. год. Одлука о додели уговора 18.08.2017. год. Обавештење о закљученом […]
9. јануара 2017.

Предмет јавне набавке: Завршетак радова на новом крилу школске зграде (ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови; 45231300 – радови на изградњи цевовода за воду и канализацију; 45350000 – машинске инсталације; 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена Конкурсне документације Одговор на Захтеве за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016 11.01.2017. год. Одговор на […]
RSS
Instagram