МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
16. децембар 2016.

Набавка радова – Завршетак радова на новом крилу школске зграде (ознака из ОПН: 45000000 – грађевински радови: 45231300 – радови на изгради цевовода за воду и канализацију; 45350000 – машинске инсталације; 45310000 – радови на увођењу електричне инсталације)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
14. октобар 2014.

Јавна набавка број 6-611-3540 од 14.октобра 2014. године – набавка котла за потребе грејања установе као санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули (шифра из OPH: 44621000)

– Позви за подношење понуде – Конкурсна документација
RSS
Instagram