Pravilnici, statut

Pravilnika o ispitima u Ekonomsko trgovinskoj školi u Kuli

Pravila ponašanja u Ekonomsko trgovinskoj školi u Kuli

Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika Ekonomsko trgovinske škole iz Kule

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Ekonomsko trgovinskoj školi u Kuli

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje Ekonomsko trgovinska škola u Kuli

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika Ekonomsko trgovinske škole iz Kule

Pravilnik o radu Ekonomsko trgovinske škole iz Kule

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ekonomsko trgovinskoj školi u Kuli

Pravilnik o školovanju vanrednih učenika u Ekonomsko trgovinskoj školi u Kuli

Pravilnik o službenim putovanjima

Statut Ekonomsko trgovinske škole

Prosvetni karton ETŠ 2017/2018

Prosvetni karton ETŠ 2016/2017

Tabelarni prikaz školskog kalendara za 2017/2018. godinu

Plan stručnog usavršavanja zaposlenih u 2017/2018. godin

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Tabelarni prikaz školskog kalendara za školsku 2016/2017. godinu

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2016/2017. godinu

Plan stručnog usavršavanja 2016/2017. godinu

Plan stručnog usavršavanja i predviđen broj sati u okviru Ekonomsko-trgovinske škole iz Kule za školsku 2016/2017. godinu

Pravilnik o postupku unutrašnjeg ubunjivanja

Pravilnik o vrednovanju rada ustanove

Prezentacija – inkluzivno obrazovanje

Lični plan profesionalnog razvoja

Izveštaj o stručnom usavršavanju i napredovanju