6. februara 2015.

Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из OPH 09310000-електрична енергија)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Tабеларни приказ
29. januara 2015.

Јавна набавка мале вредности бр.8/2016 – набавка електричне енергије за 2016.годину

Позив за подношење понуда Конкурска документација Табеларни преглед
14. oktobra 2014.

Јавна набавка број 6-611-3540 од 14.октобра 2014. године – набавка котла за потребе грејања установе као санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули (шифра из OPH: 44621000)

– Позви за подношење понуде – Конкурсна документација
13. oktobra 2014.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Економско трговинска школа Кула

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Економско трговинска школа Кула