Адолесцент – повод за прво дружење у Кули, 19.08.2017. год.