Датум предмет време учионица
10. 06. 2019. Рачуноводство (писмени) 9.00 библиотека
Немачки језик (писмени) 9.30 библиотека
Српски језик (писмени) 11.00 библиотека
Рачунарство и информатика 12.45 14
Историја 12.00 библиотека
Грађанско васпитање 11.45 библиотека
11. 06. 2019. Немачки језик (усмени) 8.20 библиотека
Енглески језик (писмени) 8.20 18
Рачуноводство 3. разред (писмени) 12.00 14
Хемија 13.30 библиотека
Статистика 4. разред (писмени) 13.30 библиотека
Српски језик (усмени) 12.00 библиотека
Националне кухиње 15.00 ресторан
Куварство 15.00 ресторан
Основе услуживања 15.00 ресторан
12. 06. 2019. Енглески језик (усмени) 9.00 18
Математика 9.10 библиотека
Принципи економије 10.10 библиотека
Статистика 3. разред (писмени) 11.00 библиотека
Основи економије 12.45 библиотека
Статистика 4. разред (усмени) 12.45 библиотека
13. 06. 2019. Маркетинг 9.20 библиотека
Математика 11.00 библиотека
Пословна економија 11.30 библиотека
Основи трговине 11.30 библиотека
Пословна комуникација 13.30 24
Канцеларијско пословање 13.30 24
Рачуноводство 4. разред (усмени) 13.30 8
Рачуноводство 3. разред (усмени) 13.30 8
Статистика 3. разред (усмени) 13.30 8
Пословна и административна обука 13.30 24
Предузетништво 13.30 8

Директор