ПОНЕДЕЉАК 28.01.2019. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ

(кувар – специјалиста)

14.30 Ресторан и

учионица 25

ЗАВРШНИ ИСПИТИ

(кувар)

14.30 Ресторан и учионица 25